Dovolená Chorvatsko, Střední Dalmácie

Střední Dalmácie

Střední Dalmácie je spolu se Středodalmatskými ostrovy považována jejími návštěvníky za nejkrásnější oblast východního Jadranu, a to jak pro svoji zachovalý podíl přírodní krajiny, tak i množství historických památek.

Po geografické stránce je možné oblast Střední Dalmácie vymezit v rámci Jadrerského pobřeží jako oblast, která se rozkládá mezi na letoviskem Rogoznica, které se nachází  severozápadně od Trogiru, a končí na jihovýchodě městem a přístavem Ploče, a to i přes to, že po administrativní stránce je toto město součástí jihodalmatské župy.

Střední Dalmácie to je členité pobřeží s kouzelnými zátokami, zářícími svými bělostnými drobnými oblázky a pískem, malebné siluety menších i větších ostrovů, nízkých i vysokých, s nesčetnými poloostrovy a zálivy, hradba pobřežních hor začínající těsně nad rušnými letovisky, přebohatá přímořská vegetace, včetně zeleně rozsáhlých borových lesů.

Významné je množství a bohatství uměleckých památek zdejších měst a městeček, z nichž dvě patří mezi světové kulturní dědictví organizace UNESCO (Trogir, Split).

Jednou z přednosti Střední Dalmácie je její postavení výhodného centrálního východiska pro krátkodobé i dlouhodobé výlety, a to jak po souši,  tak i po moři. Mezi nejčastější turistické výletní cíle patří město Šibenik a proslulé vodopády na řece Krka, historická města Split a Trogir. Dálším významným cílem je městečko Sinj, kde je možné navštívit koňské dostihy nebo jet na oblíbené výlety na koních, a to až do předhůří dinárských hor. Začátkem srpna se v tomto městečku rovněž koná proslulá tradiční rytířská soutěž na koních, Sinjská alka.
Na horské řece Cetině se nedaleko Trilje je možné se zúčastnit safari na kanoích nebo kajacích, jízdy na dřevěných vorech či na raftech. Za návštěvu stojí i Peručské jezero nebo obec Vrlika, ale i další místa v této zvláštní krajině, která je možné navštívit ze Sinje, případně se nacházejí ještě dál ve vnitrozemí. A samozřejmě mnoho dalších lokalit.

Turisticky vyhledávaná je zejména Makarská riviéra, Trogir, Rogoznica a většina Středodalmatských ostrovů. Nicméně turistická letoviska se nacházejí podél celého pobřeží. Naše nabídka ubytování v této oblasti Chorvatska je vztažena zejména na letoviska, která se nacházejí jednak v severní části Střední Dalmácie:

jednak v její jižní části - tj. v oblasti Makarské Riviéry, a to v letoviscích:

  • Podstrana
  • Dugi Rat
  • Duće
  • Brela
  • Podgora
  • Čaklje
  • Igrane
  • Gradac