Dovolená Chorvatsko, Kvarner, ostrov Rab

Ostrov Rab

Jedná se o 22 km dlouhý ostrov, který se nachází se ve vnitřním pásu Kvarnerských ostrovů, a který má plochu cca 92 km² a asi 9500 obyvatel. Od pevniny jej dělí Velebitský průliv (Velebitski kanal), od ostrova Pag Pažský průliv (Paški kanal), mezi ostrovy Ráb a Cres se nachází průliv Kvarnerić (kanal Kvarnerić). Mezi Rábem a neobydleným ostrovem Dolin jsou pak vody Barbatského průlivu (Barbatski kanal).

Jedná se o poměrně hornatý ostrov. Je tvořen hlavně z vápenců, které tvoří dva hřbety: na severovýchodě Kamenjak, který je zároveň nejvyšším masívem celého ostrova, (Straža 408 m), na jihovýchodě pak hřbet Kalifront (97 m).

Východní část Rábu přivrácená k pevnině je vystavena pověstnému větru bóra (Větry na Jadranu), chladnému nárazovému větru, ktrý má mnohdy sílu orkánu a vane z hor na pevnině směrem na moře; právě bóře "vděčí" tato část Rábu za svůj pustý vzhled, za holokras bez jakéhokoliv rostlinstva. Hřeben Kamenjaku však chrání druhou, odvrácenou stranu Rábu před ničivými účinky bóry.

Na severovýchodě tvoří výraznou část ostrova Loparský poloostrov, který je z jedné strany ohraničen zálivem Lopar, z druhé strany zálivem Crnika. Celý poloostrov je mimořádně členitý, s proslulými vynikajícími plážemi, mimo jiné s jednou z nejpopulárnějších pláží Jadranu, písečnou Rajskou pláží (Rajska plaža).

Na severozápadě ostrova Ráb jsou dvě hluboké zátoky, Supetarska draga a Kamporska draga. Zejména pobřeží Supetarské zátoky je velmi členité. Kamporská zátoka ohraničuje ze severovýchodní strany poloostrov Kalifront s cennou lesní rezervací Dundo. Pobřeží celé západní části poloostrova a jeho pokračování až k zátoce Sveta Fumija a poloostrovu Frkanj je rozčleněno do desítek drobných zátok, které jsou hojně vyhledávány návštěvníky, a to především díky svým krásným plážím. Ty patří k nejkrásnějším v celé oblasti Kvarneru. Nejznámější je písečná pláž – Rajská pláž. Všechny tyto zátoky poskytují vynikající podmínky pro milovníky vodních sportů (windsurfing, potápění apod.). Dovolená na Rabu je také skvělou volbou dovolenou s dětmi, protože zdejší pláže klesají jen pozvolna do moře.

Ostrov Ráb je proslulý svým výjimečně mírným, příznivým podnebím s vysokým počtem hodin slunečního svitu, mírnými zimami a přijatelnými letními teplotami. Má mimořádně zdravé ovzduší, které je bezprašné a prosycené mořskou solí. Na vápencovém podkladu roste makchie, borovice halepská, dub cesmínový, moruše, cedry a další vegetace, bohatá zejména v hlavních sídlech a jejich okolí. Právě kombinaci mořského slaného vzduchu s přítomností silic a éterických olejů přivítají turisté s obtížemi dýchacího ústrojí i rodiny s dětmi. 

Na ostrově žije celkem asi 9500 obyvatel. Největším letoviskem je město Ráb (Rab). V celá rábské aglomeraci, která kromě Rábu zahrnuje i obce Banjol, Palit a Barbat, žijí téměř 2/3 veškerého obyvatelstva ostrova. Kromě uvedených je na ostrově ještě 5 dalších sídel a letovisek, všechny na pobřeží: Lopar, Mundanija, Supetarska Draga, Kampor a Suha Punta. Všechna tato letoviska se mohou chlubit krásnými plážemi (často i písečnými), restauracemi a obchůdky.

Ráb, antická Arba, byl již dlouho před Římany osídlen ilyrským kmenem Liburnů (ve 4. stol. př.n.l.). Římané, kteří zde vládli od 2. stol. př.n.l., Arbu povýšili na municipium a začátkem letopočtu ji velmi důkladně opevnili. To málo, co zbylo z té doby a bylo nalezeno při archeologickém průzkumu (pozůstatky přepychových římských letohrádků, vil a usedlostí i opevnění) je uloženo v lapidáriu Knížecího paláce ve městě Rábu. Z dalšího, tj. byzantského období a ani z následujícího panství chorvatsko-uherských králů, se nezachovalo mnoho.

Ostrovu, především však městu Rábu, pak vtiskla výrazné rysy dvě další období, a to téměř samostatná městská komuna a doba benátského panství (od r. 1409 až do pádu Benátské republiky v r. 1797). Ostrov byl v letech 1449 - 1456 postižen morovou epidemií, která drasticky snížila počet obyvatel. Berlínský kongres přisoudil Ráb Rakousku, ale ani po stu letech se s tím Italové nechtěli smířit a po první světové válce ostrov jednoduše zabrali. Zatímco v Istrii a na sousedním Cresu a Lošinji se jim podařilo svou okupaci uhájit, Ráb museli podle Rapallské smlouvy z r. 1920 vyklidit. Od té doby je ostrov chorvatský. Díky historickým a s nimi spojeným ekonomickým i dalším okolnostem zůstala většina původních architektonických celků bez jakýchkoli rušivých zásahů a změn i v dalších údobích, a je tak dodnes předmětem obdivu návštěvníků ostrova.

Dobyvatelé ostrova zanechali po sobě výjimečné kulturní a historické poklady: střílení z kuše, kláštery a čtyři zvonice, které se vzdorně tyčí nad stejně pojmenovaným městem. Město Rab a jeho kamenné městské uličky vás lákají na výlet do labyrintu dávných minulých období Mediteránu. V centru města obzvlášť vyniká Městská lóže, bývalé centrum veřejného života, a knížecí palác (Knežev dvůr), ve kterém dominuje věž s krásnými gotickými okny. V údolí Supetarska Draga najdete zbytky benediktinského kláštera a kostela sv. Petra, jedné z nejvýznamnějších staveb z 11. století na chorvatském území, která ve své zvonici skrývá nejstarší zvon na Jadranu. Z poloostrova Lopar je možné navštívit i ostrov Goli otok, nejznámější vězení bývalé Jugoslávie z období komunismu.

Krásu rostlinného světa si ostrov Rab zachoval až dodnes a považuje se za jeden z nejzelenějších ostrovů na Jaderském moři. Obzvlášť se vyplatí navštívit chráněný park Komrčar, který se nachází nedaleko města Rábu, a který představuje jednu z nejkrásnějších zelených oáz na Jadranu, kde v symbióze rostou domácí a exotické rostliny, jakož i Kalifront, největší lesní komplex na tomto ostrově, ve kterém se také skrývá les Dundo, chráněná botanická rezervace. 

Ostrov je přístupný pouze trajektem z pevninského přístavu Stinica, který je umístěn ve stejnojmenné zátoce 3 km severně od Jablance  do Mišnjaku. Další možností trajektového spojení je spojení s ostrovem Krkem, a to z Loparu do přístavu Valbiska na Krku, které nahradilo dřívější sezónní spojení Lopar - Baška.

Ostrov Rab je velmi oblíbenou základnou jachtařů, ale nabízí vynikající podmínky i pro všechny další vodní sporty. Již tradičně je také cílem naturistů. Navštěvuje se i jako příjemné místo pro prostou rekreaci a odpočinek, s možností mnoha pěkných vycházek do přírody a návštěvy výjimečných stavitelských památek. Naopak pro milovníky romantiky ostrov nabízí nespočet odlehlých zátok s působivými sceneriemi a blízké ostrůvky s možností naprosté intimity.